Tai Chi

Home / Tai Chi

                      TAİ CHİ CHUAN NEDİR?

 

Yaprak Zihnioğlu

 2001-2011… Alex G. CHENIERE’in (Professeur diplômé de la F.T.C.C.G. Art Martiaux Chinois Internes-Paris-France) Tai Chi Chuan – Original Yang Style gözetmen/eğitmeni ve öğrencisi. Cercle Christian Tissier – Vincennes Fransa.

 Union de Tai Chi Chuan de Style Yang Originel

CHU KING HUNG

L’Homme de Jade

www.lhommedejade.com

 

 

     Tai Chi Nedir?

 Tai Chi bir Çin dövüş sanatıdır (martial arts).  Bu spor tansiyon ve stres ile baş etmek de dahil olmak üzere sağlıklı yaşamayı hedefler. Dövüş sporları iki ana türe ayrılır: Sert dövüş sporları ve yumuşak dövüş sporları. Yumuşak dövüş sporları “içsel sporlar” olarak da adlandırılır. Sert dövüş sporlarına örnek karate ve kung fu’dur (ya da wushu). Yumuşak dövüş sporları ise ba guara ve tai chi’dir.

Tai Chi bütünüyle gevşemeyi vurgular ve esasında bir tür meditasyondur ya da daha iyi bir tabirle “hareketle meditasyon”dur. Sert dövüş sporlarından ayrılan özelliği Tai Chi’nin yumuşak, yavaş, akıcı hareketlerden oluşmasıdır. Akıcı hareketler kaba güçten ziyade kudrete ağırlık verir. Yumuşak, yavaş ve akıcı olmasına karşın hareketler büyük bir özen ve titizlikle kurallara göre yapılır.

     Tai chi Chuan’ın  Tarihçesi

 Tai chi’nin tarihi hakkında efsanelerle bezenmiş olduğundan kesin bir bilgi vermek mümkün görünmüyor, ancak özetle şunları söyleyebiliriz: Tai chi MÖ 2000’de Hindistan’da yoga ile birlikte yapılıyordu. Çin’de yoga, Saolin Chuan (chuan: güreş demektir) uygulamasına dönüştü. 13. yüzyılda bir Taocu rahip olan Chang Sang Feng bugün bildiğimiz Tai chi’yi geliştirdi ve bu isim altında tatbik etmeye başladı.  Daha sonra Tai chi Çin’deki pek çok aile tarafından benimsendi. Bu ailelerin adlarına göre Tai chi’nin farklı stilleri oluştu. Tai chi’yi uygulayan en önemli aile Chen ailesiydi. Yang adında bir kişi Chen stilini geliştirerek Yang stili Tai chi Chuan’ı yarattı. Yang stili günümüzde en yaygın olarak icra edilen Tai chi Chuan geleneksel stilidir. Bugün Yang stilinin üç biçimi tatbik ediliyor: Basitleştirilmiş biçimi, kısa biçimi ve uzun biçimi.

    Tai Chi’nin Felsefesi

Tai Chi Çin’de iki çok büyük felsefi metinden ortaya çıkmıştır: Tao Te Ching ve I Ching. Tao Te Ching farklı biçimlerde tercüme edilse de bu başlığın bir çevirisi “bütünselliğin klasik yolu/yordamı (the classic way of integrity)”dır. Her iki metin de Çincedeki “chi” terimine atıf yaparlar. Chi eski Çin’deki bir enerji formunu simgeleyen sözcüktür. Yaşamsal enerji demektir. Bu deyiş “nefes” gibi bir anlamda da kullanılır, tıpkı “ruh” sözcüğünü çıkarsadığımız antik Yunan’daki eski “spirit” sözcük gibi. Tai Chi felsefesine göre bu yaşamsal enerji (chi) bütün bedenimiz boyunca akar, ancak bazı yerlerde bloke olur ya da tıkanır. Çin Tıbbı’na, Tai Chi ustalarına ve Tai Chi felsefesine göre bedenimizdeki enerji akışı tıkandığında ya da kesintiye uğradığında insanlar hastalanır. Çinliler chi’nin akışını serbest bırakmak üzere çok sayıda yöntem geliştirdiler. Çin’de uygulanan chi’nin akışını sağlamak üzere en çok bilinen yöntemler akupunktur ve ve Tai Chi’dir.

Çinlilerce vurgulandığına göre, bu fiziksel yararlarının yanı sıra Tai Chi’nin belirli ruhsal faydaları da vardır. Bir meditasyon biçimi olarak Tai Chi, insanın kendisini anlamasına yardım etmeyi ve kişilerin başkalarıyla karşılaşmalarında daha etkili olmasını sağlamayı hedefler. Diğer insanlarla karşılaşmada etkili olma işlevi, insanın kendini denetlemeyi öğrenmesinde yatar. Söz konusu özdenetim Tao Te Ching ve I Ching’de bulunan iki temel kavram uyarınca gerçekleşebilir. Bu iki ilke temel iki Taoist  kavram olan yin ve yang’dır.  Taoizm felsefesi her şeyi bu iki karşıt ilke ile kavrar. Bu iki ilke karşıt gibi görünse de benlik ve doğa arasındaki doğal dengeyi yaratarak biri diğerinden doğar. Bu nedenle ve Tai Chi’nin sembolü şudur:

 

 

Tai Chi işareti/formu, kişiyi yin ve yang ilkelerinin temeldeki, doğal uyumuna geri döndürebileceği varsayımını taşır. Taoizm ve Tai Chi’ye göre bu uyumun nihai etkisi, fiziksel ve ruhsal saadet, iyilik ve refahtır.

     Tai Chi’nin Faydaları

  • Tai Chi günlük yaşamın getirdiği bedensel ve ruhsal sorunlarla, hastalıklarla, stresle ve yaşlanmanın etkileriyle vb. baş etmenin yolunu öğretir bize.
  • Bedenimizi ve ruhumuzu yaşamsal enerji (Chi) ile besler.
  • Ağır ama kesin hareketler çok güçlü bir fizik kondisyon oluşturmamızı sağlar.
  • Aynı zamanda her hangi bir fizik saldırı ile karşılaştığımızda savunmanın yollarını öğretir. Tai Chi ile elde edilen öyle bir güçtür ki mucizevi sonuçlara yol açabilir. Yıllarca Tai Chi çalışan 80 yaşındaki bir hanımın, evine girerken iki genç soyguncunun tuzağına düşmesi ve her ikisini de yere sermesi en bilinen örnektir. Bu tatlı babaanne şöyle konuşmuştur: “Ben yıllarca sağlığım için Tai Chi çalıştım. Ama o saldırı anında ne olduğunu benim bile anlamadığım bir enerjiyle ve bir-iki hareketle iki genci yendiğim zaman ne büyük bir savunma öğrenimi olduğunu da anladım.”

          Kimler Tai Chi Yapabilir?

 

 

 

Tai Chi’yi yaşı ne olursa olsun (18-…) herkes yapabilir. Çok kesin ve incelikli kurallarını öğrenmek için ilgi ve sabır gösteren herkes Tai Chi’yi başarıyla uygulayabilir.

İÇİNİZDEKİ ENERJİYİ HAREKETE GEÇİRİN!


Her geçen gün artan şehirleşmenin ve teknolojik kirlenmenin bir sonucu olarak, gürültücü şehir hayatı içerisinde aşırı stresle boğuşan insanların, rahatlama yöntemleri konusunda çeşitli alternatifleri bulunuyor. Tai Chi Chuan… İnsanlar, Çin kaynaklı bu öğreti ile gündelik stresten arındıkları gibi, strese karşı koymak ve duygularını geliştirmek yolunda da büyük bir mesafe katediyor.

         TAİ CHİ NEDİR?

Tai Chi Chuan, Temeli, evrensel yaşam enerjisi olan Chi enerjisidir. İnsan vücudunda, yanlış duruş, yanlış beslenme ve stresten kaynaklanan bazı blokajlar oluşur. Bu blokajlar Chi enerjisinin vücut içerisindeki akışına engel olduğundan, uzun vadede sağlıkta bozulmalar meydana gelir. Özetle Tai Chi’nin nihai amacı, bu dolaşımı sağlamaktır.

Tai Chi Chuan’da, kas gücünden ziyade iç enerji (Chi) ve vücut arasındaki koordinasyon önemlidir. Tai Chi Chuan hareketlerinde gözlenen büyük iç enerji akışı, zihinsel konsantrasyon, nefesin derin alınması, vücut ağırlığının ve baskısının kontrol edilmesinden kaynaklanır. Tai Chi Chuan tekniklerinin ince, yumuşak ve yavaş olması bir okyanus dalgasına benzer. Dalgaların ilerleyerek bir sonrakiyle birleşmesi sürekli bir dalga hareketi ve enerji transferine neden olur. Sürekli birbirini takip eden dalgaları andıran biçimde yapılan Tai Chi teknikleriyle de, sürekli bir enerji akışı meydana gelir. Bu akışın devamlılığının sağlanması, Tai Chi Chuan’da birinci amaçtır.

Tai Chi’nin nihai amacı vücuttaki bu enerjinin bedenin her noktasında dolaşımını sağlamaktadır. Bu da insanda sağlık, dirilik, canlılık inançlarını çoğaltmakta, moral açıdan insanı zinde tutmaktadır. Chi’nin bu dolaşımı sinir sistemiyle ve kan dolaşımıyla da yakından ilgilidir. Bu düşünce “Chi” ile akupunktur ve Doğu geleneksel tıbbı arasında da dirsek teması sağlamaktadır. Zaten Tai Chi Chuan’ın asırlardır sevilerek yapılması, önemli hastalıklar ve sağlık üzerindeki olumlu etkilerinin bir kanıtıdır

    TAI CHI CHUAN’IN FAYDALARI

Tai Chi Chuan günümüzde kliniklerde, fiziksel terapide, kullanılmaya başlanmış; insan sağlığının korunmasında ve fiziki-ruhi bir kısım hastalıkların tedavisinde çok etkili olduğu doktora seviyesinde çalışmalara konu olmuştur. Bilimsel çalışmalar Tai Chi Chuan’ın yüksek kan basıncı, mide ve bağırsak ülserleri, kalp rahatsızlıkları, tüberküloz ve diğer rahatsızlıklar üzerinde etkili olduğunu göstermiştir.

 HAREKETLER

Tai Chi’de yapılan hareketler olabildiğince yavaş, yumuşak ve zarif aynı zamanda figürler arası geçişler sarsıntısız ve akıcıdır. Tüm hareketler alt karın boşluğunda bir miktar havanın sıkıştırılmasıyla yapılır. Sıkışma şiddetindeki artmaya ve azalmaya bağlı olarak, sırasıyla kollar dışarı ve yukarıya ya da içeriye ve aşağı doğru hareket eder. İnsan karnının alt orta noktasında meydana gelen sıkışma, gücün ana kaynağıdır ve bu noktaya çok önemli nokta “Tan Tien” denir. Bu teknikler yapılırken, düşünce alt karın noktasına yoğunlaşır ve teknikler zihin, vücut ve enerji koordineli biçimde yapılır. Çünkü Tai Chi Chuan teknikleri vücut uzuvlarından ziyade iç enerji kuvvetiyle gerçekleştirilir.

 

COMBAT YANG TAIJIQUAN

By Peter Lim Tian Tek


Yang Cheng-fu.

Introduction

Other than the fact that it’s name can be translated as The Supreme Ultimate Fist, Taijiquan has always been noted as a highly effective combat art. It first became widely noted as a combat art when the art was brought to the capital of China, Beijing, by Yang Lu Chan when he taught at the imperial court. Yang was challenged many times but no one ever came close to defeating him. So great was his skill that the martial artists bestowed on him the title Yang The Invincible.

More recently Yang Lu Chan’s grandson, Yang Cheng Fu, promoted the art until it spread far and wide. Yang Cheng Fu taught his art as a combat art which can be used to strengthen the body, his three books attest to this fact. There is no substance to the commonly believed assumption that Yang Taijiquan is solely health oriented and not combat effective. By practicing Taijiquan as a martial art, one can gain the health benefits.

Yang Cheng Fu, in his book The Practical Application of Taijiquan wrote:

In Taijiquan, the ability to cultivate oneself physically and spiritually, but not to defend oneself, is civil accomplishment. The ability to defend oneself, but not to cultivate oneself, is martial accomplishment. The soft Taiji method is the true Taiji method. The ability to teach the art of self-cultivation and self-defense, both cultivation and application, is complete civil and martial Taiji.

— (translation adapted from Douglas Wile’s translation).

In these modern times, with the advent of modern weapons of both individual and mass destruction, the civil or health giving aspects have been emphasized more. The full art, however, as the above words explain, consists of both civil and martial portions. One without the other is incomplete. The civil aspects of Taijiquan have been much written about but the martial or combat aspects which are combat principles, applications, etc, are little known and in danger of being lost. As a martial art, Taijiquan is very different from the hard hitting external forms of martial arts.

What is combat Taijiquan like then? It is certainly not about great power even though Taijiquan is capable of generating great power. The Classics state clearly that the art is not based on great power. Once, when Yang Pan Hou had bested an opponent and was proud of himself because of it, Yang Lu Chan, his illustrious father pointed to Pan Hou’s torn sleeve and said that he was happy that Pan Hou had won but did he use Taijiquan to win? The implication is of course that a torn sleeve is a sign of inappropriately used great power. Yang Lu Chan’s own boxing was so soft that it was nicknamed cotton fist or neutralising fist and was once berated as not being combat effective because of its softness, a point which Yang refuted by promptly defeating the antagoniser. More on this later on…

The following are some of the key elements used by Taijiquan exponents in combat.

Combat Principles

A Word About Anatomical Weapons

The anatomical weapons in Taijiquan are not rigorously hardened like in external styles of martial arts. This is because it is not hardness of the weapon but the energy within it that is the effecting component. If the correct structure of the anatomical weapon is maintained, then structurally it will be substantial and able to deliver telling blows with much power without recourse to hardening. The appropriate efficient use of strength usually does not entail vast quantities of it to obtain the desired effect. The principles behind the adage of deflecting a thousand pounds with four ounces hold true in Taijiquan.

Bu Tiu Bu Ding: Not Letting Go, Not Resisting

This combat principle is first cultivated in Push Hands practice and later refined in San Shou practice. The key element in this principle is nian or sticking and it operates through nian jing or sticking jing. This is because without sticking, one cannot hear the opponent’s energy and its qualities and so be able to control them effectively. And if we resist then we give the attacker a base for which to effect his attack.

That is why instead of deflecting, resisting and absorbing an opponent’s attacking force, Taijiquan exponents evade, redirect and blend with it. Evade means simply to move out of his way. In any attack, there are only limited points of attack, so simply removing yourself out of his attacking focus by a change of position negates it. Upon contact, it is not a hard block but a blending with the attacking part by yeilding, sticking and following his momentum, joining his energy and redirecting it to your advantage.

Through Nian Jing or sticking energy we can then develop Ting Jing or listening to energy which is the sensitivity to detect the opponent’s strength, its origin, trajectory, magnitude and component vectors. Once we are able to detect his energy movement and his centre of mass, we can effectively know his intent and control it by affecting the energy flow and centre of mass efficiently.

Sui Ren Zhi Shi, Jie Ren Zhi Li: Following His Posture, Borrowing His Strength

This simply means to follow your opponent’s structure and adapt to it so that it is ineffective. This is practical application of the principle of Bu Tiu Bu Ding by yeilding and following him. Rather than a rigid application of postures learnt, the postures occur spontaneously in response to the opponent’s structure.

Borrowing his strength is essentially utilising his own strength against himself, either by causing it to over extend or to channel it through your own body structure back to him. He is literally then hitting himself and there is little expenditure by way of energy for the Taijiquan exponent.

This following of the opponent’s structure is first learnt from Push Hands, which is why it is important that it not degrade it to a choreographed exercise. Sensing the movements and responding to them is correct rather than just going through the motions and not sensing them. If he does not move, you should not move, but even static, there will be structural flaws that can be detected by the touch and one can attack them by moving first. But be always aware of a possible trap, even during an attack, sensing plays a very important role in avoiding traps by responding in mid-attack and countering the trap.

Yin Jing Ru Kong: Attract Into Emptiness

Literally it means attract into emptiness. It is one of the most common tactic used in Taijiquan and is exemplified by the posture Roll Back which implements the opponent’s entry into emptiness. The tactic essentially is presenting a false target for the opponent to attack and when he does, you spring the trap of letting his own momentum and mass be his own undoing by overextending it. Finding no target, he is naturally unbalanced and is easy to counter.

Fa-Jing: Emitting Energy

This is when the Taijiquan exponent attacks, it refers to the emission/transmission of energy out of the exponent’s body and into the enemy or target. The whole process is of an explosive nature but at no point in it is the body or limbs rigid. Taijiquan exponents are noted for their great power when it comes to uprooting or bouncing an opponent out. This power, however, is applied appropriately and efficiently. Having alot of power but not knowing where to use it is quite useless, hence the importance of sensitivity. Sensitivity allows one to not only know the opponent and avoid his power but also know where to apply yours to greatest effect.

So is the appropriate use of great power then the key? No it isn’t. Power in excess of what is required to achieve the neutralisation and control is inherently unstable. Refining the process till it becomes so efficient that minimum power can produce maximum effect. Then even an old man can best a young and strong one, not with more power but with the intelligent and efficient application of the body.

That is why masters like Zheng Man Qing can send a 200 pound man flying across the room but can find a bowling ball too heavy for him to carry on with the sport (example taken from Mr Lowenthal’s book on Master Zheng). The seeming paradox is no paradox at all once one understands it.

Chang Jing: Long Energy

This is the most common type of energy emission used in Taijiquan. It develops from the feet and because the energy path is long, through all the joints and ending at the fingers, it is called Long Energy. It is commonly seen when Taijiquan exponents bounce out their push hands partners. The whole body of the opponent is physically pushed away by moving his centre of mass. If it is done correctly, both his feet should leave the ground when he is propelled away. This is why the technique is called uprooting.

The energy can be developed from the rear foot, the front foot or from one to the other. All the joints in the body work coordinatively and smoothly without tension to transfer, amplify and focus the generated energy to the point of attack. This type of energy is usually the first to be manifested by the exponent and though it can be spectacular, it does not cause very serious injury.

Duan Jing: Short Energy

This type of energy emission is less common and is considered a rather advanced method. The energy transmission path is shorter than that of Long Energy and originates at the centre of mass which is supported via the rooting leg. The energy emission begins at the centre of mass and propogates outwards. Down the root and out through the limbs. It is targeted on and acts upon the centre of mass of the opponent directly, using it as a base for a crushing attack that ruptures organs, rends musculature and breaks bones.

The fastest application of such energy is called Leng Jing or Cold Energy. The reason it is called this is that the emission was so sudden that it catches the opponent by great surprise, so great it became fright, causing him to break out in cold sweat.

Jie Jing: Intercepting Energy or Receiving Energy

This skill has always been associated with the great masters and we know that Yang Lu Chan and more recently Yang Cheng Fu and his disciple Zheng Man Qing possessed this skill. It has been said to border on the mysterious and is hard to attain such skill. This skill can only be attained after one is learned in the feet, inches, tenths, hundreth parts and thousandths parts in Taijiquan. At lower levels of attainment, jie jing is expressed mainly through the hands, at higher levels where the entire body is responsive then it can be expressed from almost any part of the body.

What this skill really means is that with an incoming object at speed, the body or contact point, by sticking and yeilding attains almost the same speed as the object. This means that since the acceleration of the object and the contact point is nearly the same, their relative speed to each other is small. By listening to the object’s centre and vectors, an appropriate minimum vector can be applied to change the object’s trajectory. If it is a balanced object, it can be easily pushed, if it is not it can be easily redirected. This is what Zheng Man Qing meant that in Jie Jing one must first attract the object first then throw it away.

Feet, Tenths, Hundreths Parts And Thousandths Parts

This means the devision of each movement in Taijiquan into ever finer gradations of movement, technique and jing flow. Each part is then meaningful and has an application in a combative context. The refinement of movements to efficiency is but the beginning, later each part of the movement itself has meaning and later each part of every part and so on.

This practice also ensures that the mind is concious of every part of the movement and every tiny movement of the body. Sensitivity is thus trained to a very fine degree as is the response to such minute stimulii. As the Classics state the goal quite clearly, to be so light and sensitive that a feather cannot be added nor a fly alight.

The Four Advanced Yang Taijiquan Combat Skills

There are situations where the skills and principles above require some augmentation to make them even more effective. This is usually where the opponent’s skill level is high enough so that an effective counter is not possible using less injurous means. With such situations stronger discouragement is required and to cater for such eventualities, Yang Taijiquan has four advanced combat skills. These four skills can only be learned and applied effectively after one is able to understand each individual portion of any technique. In other words, one must be able to comprehend and put into practice the feet, tenths, hundreth parts and thousandth parts in Taijiquan. These four skills are recorded in the handwritten manual handed down from Yang Lu Chan. It must be noted that the four skills are not used entirely on their own but are integrated to form a comprehensive system of attack and defence built upon the basics of stability, sensitivity, agility and efficient use of the body and energy.

Bi Xue: Sealing Accupoints

This is also known as Hitting Accupoints and is more commonly known among Chinese martial artists as Dian Xue or Dotting Accupoints because the majority of these kinds of attack make use of the fingertips. Attacking accupoints is by no means unique to Taijiquan but the way it is done is certainly quite unique. Whilst other martial arts often make use of serious conditioning of the anatomical weapons and vigourous body conditioning to develop the strength and resistance required to hit accpoints, Taijiquan uses positional and structural advantage to let the opponent provide the power to hit himself with his own power and mass.

Accupoints are divided into fatal and non-fatal accopoints. Fatal accupoints are only used in a life and death situation as they are cause death very quickly and should not be used indiscriminately. Non-fatal accupoints are used to simply disable or incapcitate the opponent without causing too much harm. There are also accupoints that are more effective at different times of the day depending on the qi flow in the body. These timed strikes are of a more insidious nature as they are used for delayed killing or assassinations.

A short list of some of the accupoints used in Taijiquan is provided but readers are advised against using them unless absolutely necessary and to refrain from experimentation as the recovery techniques should be properly understood before one should practice with accupoints. Even then it is advisible not to practice them with any sort of impact since any accupoint strike on the body is a severe disruption of the body’s systems and will have an affect on health of the body, both in the long term and in the short term. In most cases, even after remedial massage and accupoint treatment is carried out, herbs are taken to strengthen and stablise the body in order to eliminate any after effects.

Grasp Sparrow’s Tail:

·         Peng (Ward-Off)- Wrist and forearm points (LI 4/5/7/10/11, SI 6/7, Lu 5/6/7/8, H 2/3/6, P 6, TW 5)

·         Lu (Rollback) – wrist and upper arm points (TW 11/12, LI 13, P 2)

·         Ji (Press)- centre of chest (Ren 15/17, K 23, and flank, Liv 13/14, Sp 21, GB 24)

·         An (Push)- ribs (K 23, St 19) and floating ribs (Li 13/14)

Zhua Jing: Grasping Muscles

Grasping musculature in Taijiquan is akin to the specialisation of Chin-Na (Grasping and Holding) which is an advanced skill in many forms of Chinese martial arts. The difference is that in Taijiquan, the use of positional advantage, momentum and structural advantage is of more importance than super strong fingers. The sensitivity of combat Taijiquan permits the use of the opponent’s structure, position, mass and momentum against himself causing him to literally lock and tie himself up with his structure with the Taijiquan exponent simply helping him do it.

The result of this is that his body is unstable, rendering him vulnerable to serious injury should the the Taijiquan exponent chooses to do so. The locks and holds also cause sprains, tears of the musculature and dislocations of bones at the joints which further disable the opponent.

Jie Mo: Sectioning Fascia

This skill is directed at restricting blood flow so as to render the body ineffectual in the execution of attacks. This is done primarily by structural control so that the position and state of the musculature and soft tissues of the opponent are such that the blood flow to certain parts of the body is restricted. Blood flow pressure points or gate points as they are referred to in Chinese are also used to effect this. This can cause the limb to go to sleep or cause a knock out. Also part of this skill is the restriction of air flow by attacking the respiratory system and the musculature that powers it. Strikes are sometimes used to effect this.

Positional and structural advantage and use is essential to restrict and control his body. This is possible to a fine degree through the tactile sensitivity attained through dilligent practice in pushing hands and sparring hands.

Na Mai: Holding Vessels

This refers to the grasping, holding and pushing of the qi meridians and accupoints with the purpose of disrupting and controlling the qi flow in the body. This makes the body impaired in terms of function and movement rendering the opponent vulnerable. Where Grasping Muscles attacks the physical structure of the body and Sectioning Fascia attacks the circulatory system, Holding Vessels attacks the internal vital energy flow which is distinct from the accupoints and the striking of them.

A good knowledge of the body’s qi meridians is necessary as is the results of their disruption and blockage. As with the above skills, the opponent own body and energy is used against himself through superior information via tactile sensitivity and appropriate efficient application to obtain the desired result.

Healing And Harming

When one can destroy a thing, one controls a thing. The knowledge and skill to cause destruction and death of the body can also be used to restore health and prolong life. The four advanced skills mentioned briefly above all require a thorough and intimate knowledge of the body and its functions. This knowledge can be used to heal injuries and illnesses by opening blockages to qi and blood circulation, restoring proper musculature position and function.

Often, this healing function is learned first before the harming function is taught. This ensures a proper disposition and respect for the skill as well a firm grounding in the theoretical base and its practical application. It is because these skills are so destructive that they are seldom taught and a large proportion of exponents in the art are not aware of their existance. They are passed on only to the most trusted of disciples who will not abuse them but use them for the benefit of all mankind.

The Taijiquan Martial Artist

Above all, Taijiquan exponents are encouraged to be moral people. A sense of righteousness, chivelry, kindness, compassion, nobility and being a benefit to society should always be the code of conduct for a Taijiquan practitioner. A good example of a moral Taijiquan exponent will be the great master Sun Lu Tang who was not only a great martial artist but also a great man. A practitioner should embody the principles of his art and apply its strategems and philosophies in their dealings with all things.

The aim of Taijiquan as a martial art is to stop violence conclusively without recourse to more violence, most of the time the violence is redirected against itself or rendered ineffectual. Hence Taijiquan exponents usually just overpower their opponents by turning their own violence against themselves, educating them rather than hurting them. Violence begets violence but by making violence not an option by rendering it pointless, since in Taijiquan it acts against itself, the destructive cycle is broken and a more rational, less confrontational solution becomes the most effective.

Can Taijiquan be used as an attacking art? Yes, but violence should only be the last recourse, never the first. Ego has no place in Taijiquan as it gets in the way of efficient practice and usage of the art. Violence is seldom the solution to a problem and all life is precious and should be treasured. Taijiquan itself is an art to prolong life, in peace and in combat. In practicing Taijiquan as a combat art, peace is learnt and cherished. We learn the art that we may never have to use it. That with the knowledge of violence and its consequences, we choose to avoid it.

Peter Lim Tian Tek — Singapore

It is wisdom to know others; it is enlightenment to know one’s self

— Lao Tzu (6th century BC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image
https://www.buyukada.org/wp-content/themes/solidbox/
https://www.buyukada.org/
#7dc771
style1
scroll
Loading posts...
/home/runcloud/webapps/buyukadaorg-clone/
#
off
none
loading
#
Sort Gallery
on
off
off
off
Enter your email here
off
off